Tikslai

MuSI siekia teikti naudą visuomenei mažindama socialinę atskirtį, skatindama vaikų ir jaunimo užimtumą ir socialinę kompetenciją, įvairių socialinių grupių integraciją, bendruomeniškumą ir solidarumą.

Siekdama šio tikslo, asociacija:

  • įgyvendina vaikų ir jaunimo užimtumui ir socialinės kompetencijos ugdymui skirtus projektus;
  • organizuoja įvairių socialinių grupių integracijai skirtą socialinę veiklą;
  • organizuoja teorines ir praktines konferencijas, seminarus, mokymus, stovyklas, paskaitas, aktualių socialinių problemų aptarimus;
  • užsiima leidybine ir švietėjiška veikla;
  • bendradarbiauja su vietos savivaldos institucijomis, bendruomenėmis ir kitomis organizacijomis sprendžiant socialinės atskirties problemas.